Giới thiệu chung

Địa chỉ: Tầng 3, Nhà C, Khu nhà Hợp khối, Phường Tân Phong, thị xã Lai Châu, Tỉnh Lai Châu
Điện thoại: 0213.3878396             Fax: 0213.3878396     
Email: lienminhhtxlaichau@gmail.com
Điều 1. Tên gọi
1. Tên gọi đầy đủ: Liên minh Hợp tác xã tỉnh Lai Châu.
2. Tên gọi tắt là: Liên minh HTX tỉnh.
3. Tên tiếng Anh: LaiChau Cooperrative Alliance (LCA).
Điều 2. Tôn chỉ, mục đích
1. Liên minh Hợp tác xã (sau đây Hợp tác xã viết tắt là HTX) tỉnh Lai Châu là tổ chức đại diện cho HTX, Liên hiệp HTX và các thành viên khác tự nguyện tham gia, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của HTX, Liên hiệp HTX, các tổ chức thành viên. Tham mưu cho Tỉnh uỷ, Ủy ban nhân dân tỉnh củng cố, xây dựng và phát triển các loại hình kinh tế tập thể góp phần ổn định chính trị, an sinh xã hội và sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.  
2. Liên minh HTX tỉnh là tổ chức đại diện của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, các tổ chức thành viên trong quan hệ với các tổ chức quốc tế.
Điều 3. Địa vị pháp lý, trụ sở
1. Liên minh HTX tỉnh có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản; 
2. Trụ sở của Liên minh HTX tỉnh đặt tại thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu.
Điều 4. Phạm vi hoạt động
1. Liên minh HTX tỉnh hoạt động trên phạm vi toàn tỉnh. 
2. Liên minh HTX tỉnh Lai Châu là thành viên của Ủy ban Mặt trận của Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lai Châu, thuộc hệ thống của Liên minh HTX Việt Nam.
Điều 5. Nguyên tắc tổ chức, hoạt động
1. Tuân thủ Hiến pháp, pháp luật Việt Nam và Điều lệ này.
2. Dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, quản lý thống nhất của UBND tỉnh và  hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Liên minh HTX Việt Nam.
3. Liên minh HTX tỉnh hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện, dân chủ, bình đẳng, công khai, minh bạch, thống nhất mục tiêu và hành động. 
4. Hợp tác vì sự phát triển của cộng đồng, của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã.
 

  Ý kiến bạn đọc

Bản đò hành chính tỉnh Lai Châu

77/2019/NĐ-CP

Nghị định số 77/2019/NĐ-CP, có hiệu lực thi hành từ ngày 25 tháng 11 năm 2019 và thay thế Nghị định số 151/2007/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2007

Thời gian đăng: 23/06/2020

lượt xem: 46 | lượt tải:20

340/2016/TT-BTC

Hướng dẫn về mức hỗ trợ và cơ chế tài chính hỗ trợ bồi dưỡng nguồn nhân lực của HTX, thành lập mới HTX , tổ chức lại hoạt động của HTX theo chương trình hỗ trợ phát triển HTX giai đoạn 2015 - 2020

Thời gian đăng: 23/06/2020

lượt xem: 30 | lượt tải:18

340/2016/TT-BTC

Hướng dẫn về mức hỗ trợ và cơ chế tài chính hỗ trợ bồi dưỡng nguồn nhân lực của hợp tác xã, thành lập mới hợp tác xã, tổ chức lại hoạt động của hợp tác xã theo Chương trình hỗ trợ phát triển hợp tác xã giai đoạn 2015 - 2020

Thời gian đăng: 23/06/2020

lượt xem: 44 | lượt tải:18

107/2016/NĐ-CP

Quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ đánh giá sự phù hợp

Thời gian đăng: 23/06/2020

lượt xem: 32 | lượt tải:14

03/2014/TT-BKHĐT

Hướng dẫn về đăng ký hợp tác xã và chế độ báo cáo tình hình hoạt động của hợp tác xã

Thời gian đăng: 23/06/2020

lượt xem: 38 | lượt tải:15
Liên kết
http://chinhphu.vn
mpi.gov.vn
laichau.gov.vn
vca.org.vn
dichvucong.laichau.gov.vn
sokhdt.laichau.gov.vn
vpubnd.laichau.gov.vn
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down