STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 77/2019/NĐ-CP 10/10/2019 Ngày 10 tháng 10 năm 2019, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 77/2019/NĐ-CP, có hiệu lực thi hành từ ngày 25 tháng 11 năm 2019 và thay thế Nghị định số 151/2007/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2007
2 340/2016/TT-BTC 29/12/2016 Hướng dẫn về mức hỗ trợ và cơ chế tài chính hỗ trợ bồi dưỡng nguồn nhân lực của HTX, thành lập mới HTX , tổ chức lại hoạt động của HTX theo chương trình hỗ trợ phát triển HTX giai đoạn 2015 - 2020
3 340/2016/TT-BTC 29/12/2016 Điều 1. Phạm vi điều chỉnh Thông tư này hướng dẫn về mức hỗ trợ và cơ chế tài chính hỗ trợ bồi dưỡng nguồn nhân lực, thành lập mới, tổ chức lại hoạt động của hợp tác xã theo Quyết định số 2261/QĐ-TTg ngày 15/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình hỗ trợ phát triển hợp tác xã giai đoạn 2015 - 2020 (sau đây viết tắt là Quyết định số 2261/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ).
4 107/2016/NĐ-CP 01/07/2016 Quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ đánh giá sự phù hợp
5 03/2014/TT-BKHĐT 26/05/2014 Hướng dẫn về đăng ký hợp tác xã và chế độ báo cáo tình hình hoạt động của hợp tác xã
6 193/2013/NĐ-CP 21/11/2013 Quy định chi tiết một số điều của Luật hợp tác xã
7 23/2012/QH13 20/11/2012 LUẬT HỢP TÁC XÃ
8 164-QĐ/TW 15/04/2006 QUY ĐỊNH VỀ CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA ĐẢNG BỘ, CHI BỘ CƠ SỞ TRONG HỢP TÁC XÃ, LIÊN HIỆP HỢP TÁC XÃ (GỌI CHUNG LÀ HỢP TÁC XÃ)
Văn bản mới

77/2019/NĐ-CP

Nghị định số 77/2019/NĐ-CP, có hiệu lực thi hành từ ngày 25 tháng 11 năm 2019 và thay thế Nghị định số 151/2007/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2007

Thời gian đăng: 22/10/2019

lượt xem: 132 | lượt tải:19

340/2016/TT-BTC

Hướng dẫn về mức hỗ trợ và cơ chế tài chính hỗ trợ bồi dưỡng nguồn nhân lực của HTX, thành lập mới HTX , tổ chức lại hoạt động của HTX theo chương trình hỗ trợ phát triển HTX giai đoạn 2015 - 2020

Thời gian đăng: 16/07/2019

lượt xem: 133 | lượt tải:21

340/2016/TT-BTC

Hướng dẫn về mức hỗ trợ và cơ chế tài chính hỗ trợ bồi dưỡng nguồn nhân lực của hợp tác xã, thành lập mới hợp tác xã, tổ chức lại hoạt động của hợp tác xã theo Chương trình hỗ trợ phát triển hợp tác xã giai đoạn 2015 - 2020

Thời gian đăng: 16/07/2019

lượt xem: 151 | lượt tải:24

107/2016/NĐ-CP

Quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ đánh giá sự phù hợp

Thời gian đăng: 16/07/2019

lượt xem: 83 | lượt tải:22

03/2014/TT-BKHĐT

Hướng dẫn về đăng ký hợp tác xã và chế độ báo cáo tình hình hoạt động của hợp tác xã

Thời gian đăng: 16/07/2019

lượt xem: 159 | lượt tải:26
Liên kết
left
right
 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down