Kinh tế tập thể, hợp tác xã đóng góp quan trọng vào phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh

Thứ hai - 09/11/2020 22:56
Trong giai đoạn 2016 - 2020, khu vực kinh tế tập thể (KTTT) của tỉnh ta mà nòng cốt là các hợp tác xã (HTX) tăng cả về lượng và chất, đóng góp quan trọng trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; tham gia tích cực vào chương trình xây dựng nông thôn mới, chương trình mỗi xã, phường một sản phẩm (OCOP) trên địa bàn tỉnh.
Đồng chí Hà Trọng Hải - Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng Đoàn công tác của tỉnh kiểm tra diện tích đất trồng chuối tiêu của Hợp tác xã Việt Hoàng (bản Pắc Ta, xã Pắc Ta, huyện Tân Uyên). Ảnh: Hồng Thắm
Đồng chí Hà Trọng Hải - Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng Đoàn công tác của tỉnh kiểm tra diện tích đất trồng chuối tiêu của Hợp tác xã Việt Hoàng (bản Pắc Ta, xã Pắc Ta, huyện Tân Uyên). Ảnh: Hồng Thắm

Những năm qua, KTTT, HTX đã và đang phát triển rộng khắp trên địa bàn các huyện, thành phố, cả ở nông thôn và thành thị. Nhận thức của người dân về tổ chức sản xuất theo mô hình tổ hợp tác, HTX ngày càng được nâng lên. Quy mô và hiệu quả hoạt động sản xuất, kinh doanh của các HTX được cải thiện; thành viên, người lao động tham gia HTX, quy mô tài chính và mở rộng phạm vi hoạt động.

Đến tháng 9/2020, toàn tỉnh đã thành lập mới 111 HTX; có 230 HTX đang hoạt động. Tổng vốn điều lệ của các HTX hơn 663 tỷ đồng, tăng 266,461 tỷ đồng so với năm 2016 (bình quân mỗi HTX là 2,9 tỷ đồng, trong đó Quỹ Tín dụng Nhân dân trung bình gần 10 tỷ đồng/quỹ); doanh thu bình quân đạt gần 1,7 tỷ đồng/HTX, lợi nhuận bình quân 90 triệu đồng/HTX. Tổng số lao động thường xuyên trong HTX trên 7.500 người, với thu nhập bình quân của lao động thường xuyên trong HTX là 50 triệu đồng/năm/người. Toàn tỉnh có gần 20 HTX sản xuất, kinh doanh gắn với chuỗi giá trị sản phẩm, áp dụng công nghệ, tiêu chuẩn vệ sinh an toàn sản phẩm, ký kết hoạt động bao tiêu sản phẩm dài hạn cho các hộ nông dân.

Mô hình HTX sản xuất kinh doanh theo chuỗi giá trị sản phẩm của vùng, địa phương được mở rộng, trở thành xu thế chuyển đổi hình thức tổ chức sản xuất để HTX nâng cao hiệu quả và phát triển bền vững theo tinh thần Nghị quyết số 12 và 13 năm 2019 của HĐND tỉnh như: HTX Quyết Tâm thành phố Lai Châu với các sản phẩm từ cây Atiso; HTX Thanh Xuân huyện Than Uyên với sản phẩm gạo séng cù; HTX Huy Hoàng huyện Nậm Nhùn với sản phẩm chanh leo…

Các huyện, thành phố đã chỉ đạo thực hiện tốt việc phát triển KTTT, HTX gắn với chương trình xây dựng nông thôn mới, chương trình OCOP, đề án phát triển 15.000 HTX, Liên hiệp HTX nông nghiệp hoạt động hiệu quả theo Quyết định số 461/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; Đề án xây dựng mô hình sản xuất theo chuỗi giá trị… qua đó góp phần tăng trưởng kinh tế - xã hội, giải quyết việc làm, tăng thu nhập, cải thiện đời sống, đảm bảo an sinh xã hội và giảm nghèo bền vững.

Mặc dù đạt được một số kết quả đáng khích lệ, nhưng sự phát triển của khu vực KTTT, HTX của tỉnh còn một số hạn chế: Khu vực KTTT, HTX tuy tăng về số lượng, chất lượng, hiệu quả hoạt động, nhưng phát triển chưa như kỳ vọng, do phải đối mặt với biến động giá cả thị trường, biến đổi khí hậu, dịch bệnh phức tạp ảnh hưởng không nhỏ đến sản xuất kinh doanh của các HTX.

Công tác tuyên truyền thực hiện Luật HTX năm 2012 từ HTX đến thành viên, hộ kinh doanh còn gặp khó khăn. Hiện nay, trên địa bàn tỉnh vẫn còn nhiều HTX yếu kém hoặc tạm ngừng hoạt động, còn trông chờ vào sự hỗ trợ của Nhà nước. Việc ứng dụng khoa học công nghệ trong quản lý, điều hành của các HTX còn hạn chế. Nhiều HTX có quy mô nhỏ, cơ sở vật chất còn nhiều khó khăn, chất lượng đội ngũ cán bộ ở một số HTX chưa đáp ứng được yêu cầu…

Để mô hình KTTT, HTX của tỉnh ngày càng phát triển, cần triển khai đồng bộ các giải pháp: Tiếp tục đổi mới và đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của người dân và hệ thống chính trị về bản chất, cơ chế hoạt động của HTX kiểu mới, vai trò và lợi ích của KTTT, HTX trong phát triển sản xuất, kinh doanh. Rà soát, bổ sung, hoàn thiện các cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển KTTT nhằm tạo môi trường thuận lợi cho HTX phát triển phù hợp với điều kiện thực tiễn và định hướng chiến lược phát triển KTTT, HTX đến năm 2030 của tỉnh để xây dựng chương trình hỗ trợ phát triển KTTT, HTX giai đoạn 2021-2025. Bổ sung vốn điều lệ cho Quỹ hỗ trợ phát triển HTX của tỉnh nhằm kịp thời hỗ trợ vốn cho HTX đầu tư phát triển, nhất là các HTX sản xuất theo chuỗi giá trị, sản xuất công nghệ cao. Xây dựng và nhân rộng mô hình HTX kiểu mới, liên doanh, liên kết tiêu biểu, hoạt động hiệu quả; phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng những mô hình mới, cách làm hiệu quả.

Củng cố, kiện toàn tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước đối với HTX. Tăng cường kiểm tra, giám sát tình hình hoạt động KTTT, HTX để nắm bắt sát tình hình, kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc và dự báo xu hướng phát triển KTTT, HTX; thực hiện tốt công tác phát động đánh giá, khen thưởng nhằm khích lệ các HTX.

Kiện toàn và thống nhất công tác chỉ đạo của Ban Chỉ đạo phát triển KTTT cấp tỉnh, bảo đảm sự phối hợp đồng bộ, hiệu quả trong việc thực hiện các chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước về KTTT, HTX.

Giải thể dứt điểm các HTX yếu kém, ngừng hoạt động lâu ngày theo quy định; thực hiện thí điểm chính sách đưa cán bộ có trình độ đại học, cao đẳng về làm việc có thời hạn tại HTX; tăng cường năng lực quản trị hợp tác xã theo hướng công khai, minh bạch; củng cố bộ máy kế toán HTX. Phát triển HTX gắn với chuỗi giá trị sản phẩm của địa phương; khuyến khích và hỗ trợ thành lập các liên hiệp HTX, phát triển sản xuất gắn với chuỗi giá trị.

Phát huy vai trò của Liên minh HTX tỉnh trong phát triển KTTT, HTX; tăng cường công tác phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể các cấp trong việc thực hiện nghị quyết, các quy định pháp luật, thúc đẩy phát triển KTTT, HTX; đẩy mạnh công tác giám sát, phản biện và tham gia xây dựng các cơ chế, chính sách về KTTT, HTX.

 

Hà Trọng Hải - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu

Nguồn tin: baolaichau.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bản đò hành chính tỉnh Lai Châu
Văn bản mới

Luật

Luật Hợp tác sửa đổi 2023

Thời gian đăng: 13/11/2023

lượt xem: 717 | lượt tải:144

01/QĐ-TTg

Quyết định phê duyệt Đề án "Hỗ trợ hợp tác xã do phụ nữ tham gia quản lý, tạo việc làm cho lao động nữ đến năm 2030"

Thời gian đăng: 14/02/2023

lượt xem: 621 | lượt tải:108

45/2021/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ về việc thành lập, tổ chức hoạt động của Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã

Thời gian đăng: 08/04/2021

lượt xem: 1223 | lượt tải:181

340/QĐ-TTg

Quyết định phê duyệt chiến lược phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2021 - 2030

Thời gian đăng: 08/04/2021

lượt xem: 1002 | lượt tải:134

167/QĐ-TTg

Quyết định số 167/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Phê duyệt Đề án lựa chọn, hoàn thiện, nhân rộng mô hình hợp tác xã kiểu mới hiệu quả tại các địa phương trên cả nước giai đoạn 2021 - 2025

Thời gian đăng: 14/03/2021

lượt xem: 1057 | lượt tải:183
Liên kết
http://chinhphu.vn
mpi.gov.vn
laichau.gov.vn
vca.org.vn
dichvucong.laichau.gov.vn
sokhdt.laichau.gov.vn
Bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down