Muốn thành lập một chi bộ trong htx thì phải làm thế nào?

Thứ năm - 15/01/2015 01:48
Trong phương hướng công tác năm 2007, Liên minh HTX tỉnh có nêu: ”Khuyến khích phát triển, các cơ sở Đảng trong HTX ” Nhưng hiện nay các Đảng viên ở hợp tác xã chúng tôi đều đang sinh hoạt theo các chi bộ ở thôn xóm. Vậy HTX chúng tôi muốn xây dựng một chi bộ thì phải làm thế nào? Căn cú vào hướng dẫn nào của Đảng? Chị bộ trong HTX có chức năng nhiệm vụ gì?
Muốn thành lập một chi bộ trong htx thì phải làm thế nào?
Ngày 03 tháng 10 năm 2006, văn phòng Trung ương Đảng có công văn số 920-CV/VPTW “Về việc xây dựng củng cố tổ chức Đảng trong HTX, Liên hiệp HTX” trong đó nêu rõ:”Ban bí thư đồng ý chủ trương tái lập lại chi bộ trong HTX  nông nghiệp và giao cho BẢn Tổ chức Trung ương hướng dẫn thực hiện”.
Thực hiện chủ trương của Ban Bí thư, ngày 10 tháng 11 năm 2006, Ban tổ chức Trung ương đã có hướng dẫn số 02-HD/BTCTW Về việc xây dựng, củng cố tổ chức đảng trong HTX , liên hiệp HTX“ cụ thể như sau:
1 Đối với các HTX nông nghiệp: chưa có tổ chức đảng nhưng có đủ điều kiện để thành lập chi bộ theo quy định của Điệu lệ Đảng thì đảng uỷ cơ sở xã, phường thị trấn ra quyết định thành lập chi bộ trực thuộc đảng uỷ cơ sở xã, phường, thị trấn.
+ Đảng viên ở chị bộ HTX gồm những đảng viên trực tiếp tham gia bộ máy quản lý, điều hành HTX (như: Bản quản trị, Chủ nhiệm, Ban kiểm soát) và nhưng đảng viện làm việc thường xuyên, ổn định trong các bộ phận chuyên môn, nghiệp vụ, dịch vụ, phát triển ngành nghề của HTX ( như kế toán thủ quỹ thong kê, kế hoạch, bán hang, cung ứng vật tư…)
+ Đối với những đảng viên là xã viên HTX nông nghiệp  nhưng không thuộc các đối tượng trên thì vẫn sinh hoạt đngr với chi bộ ở khu dân cư như: thôn xóm, ấp, bản…
2. Đối với HTX phi nông nghiệp, HTX nông nghiệp tổng hợp đa ngành nghề có quy mô lớn,các liên hiệp HTX:
            Nếu chưa có tổ chức Đảng nhưng có đủ điệu kiện thành lập chi bộ, đảng bộ theo quy định của điều lệ Đảng thì cấp uỷ huyện, quận thành phố (thuộc tỉnh), thị xã căn cứ vào quy mô, phạm vi hoạt động SXKD, Số lượng đảng viên và vị trí vai trò của HTX để thành lập tổ chức đảng theo hướng:
+ Nếu đủ điều kiện thành lập đảng bộ cơ sở , chi bộ cơ sỏ thì huyện uỷ hoặc cấp tương đương ra quyết định thành lập đảng bộ, chi bộ cơ sở trực thuộc huyện uỷ, quận uỷ, thành uỷ, thị uỷ.)
+  Nếu không đủ điều kiện thành lập chi bộ cơ sở thì đảng uỷ cơ sở xã, phường, thị trấn ra quyết định thành lập chi bộ trực thuộc đảng uỷ cơ sở xã, phường, thị trấn.(Nếu xã phường, thị trấn là chi bộ cơ sở thì thành lập tổ đảng.)
+ Đảng viên ở đảng bộ, chi bộ(hoặc tổ đảng) đối với HTX phi nông nghiệp, HTX nông nghiệp tổng hợp đa ngành nghề có quy mô lớn,các liên hiệp HTX cũng thực hiện như đối với HTX nông nghiệp nêu ở mục 1 trên.
Căn cứ vào hướng dẫn trên, HTX thấy đủ điều kiện thành lập tổ chức đảng thì làm văn bản đề nghị cấp uỷ địa phương làm thủ tục thành lập chi bộ, đảng bộ trong HTX.
Chức năng nhiệm vụ của chi bộ trong HTX:
Theo quy định số 164-QĐ/TW của Ban chấp hành Trung ương ngày 15/4/2006 thì chức năng nhiệm vụ của Đảng bộ chi bộ cơ sở trong HTX, liện hiệp HTX như sau:
  • Chức năng: Đảng bộ, chi bộ cơ sở  trong hợp tác xã là hạt nhân chính trị, lãnh đạo đảng viên và các thành viên trong hợp tác xã thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật cảu Nhà nước, điều lệ và các quy chế, quy định của hợp tác xã; tham gia xâydựng và lãnh đạo thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh của hợp tác xã; hoàn thành nghĩa vụ đối với nhà nước, bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của tập thể, xã viên và những người lao động khác; xây dựng đảng bộ, chi bộ trong sạch vững mạnh.
  • Nhiệm vụ: Có 5 nhiệm vụ chính sau:
  1. Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh.
  2. Lãnh đạo công tác tư tưởng.
  3. Lãnh đạo công tác tổ chức, cán bộ.
  4. Lãnh đạo các đoàn thể  nhân dân.
  5. Xây dựng tổ chức đảng.
Chi tiết từng nhiệm vụ và mối quan hệ của đảng bộ, chi bộ đối với Ban quản trị, Chủ nhiệm, Ban Kiểm soát và các tổ chức liên quan trong HTX được quy định cụ thể trong quy định số 164-QĐ/TW ngày 14 tháng 4 năm 2006 của Ban Bí thư.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bản đò hành chính tỉnh Lai Châu

77/2019/NĐ-CP

Nghị định số 77/2019/NĐ-CP, có hiệu lực thi hành từ ngày 25 tháng 11 năm 2019 và thay thế Nghị định số 151/2007/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2007

Thời gian đăng: 23/06/2020

lượt xem: 33 | lượt tải:13

340/2016/TT-BTC

Hướng dẫn về mức hỗ trợ và cơ chế tài chính hỗ trợ bồi dưỡng nguồn nhân lực của HTX, thành lập mới HTX , tổ chức lại hoạt động của HTX theo chương trình hỗ trợ phát triển HTX giai đoạn 2015 - 2020

Thời gian đăng: 23/06/2020

lượt xem: 22 | lượt tải:13

340/2016/TT-BTC

Hướng dẫn về mức hỗ trợ và cơ chế tài chính hỗ trợ bồi dưỡng nguồn nhân lực của hợp tác xã, thành lập mới hợp tác xã, tổ chức lại hoạt động của hợp tác xã theo Chương trình hỗ trợ phát triển hợp tác xã giai đoạn 2015 - 2020

Thời gian đăng: 23/06/2020

lượt xem: 20 | lượt tải:11

107/2016/NĐ-CP

Quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ đánh giá sự phù hợp

Thời gian đăng: 23/06/2020

lượt xem: 24 | lượt tải:9

03/2014/TT-BKHĐT

Hướng dẫn về đăng ký hợp tác xã và chế độ báo cáo tình hình hoạt động của hợp tác xã

Thời gian đăng: 23/06/2020

lượt xem: 22 | lượt tải:8
Liên kết
http://chinhphu.vn
mpi.gov.vn
laichau.gov.vn
vca.org.vn
dichvucong.laichau.gov.vn
sokhdt.laichau.gov.vn
vpubnd.laichau.gov.vn
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down