Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ chủ trì HN toàn quốc Tổng kết 15 năm thực hiện NQ13 về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả KTTT trong lĩnh vực phi nông nghiệp

Thứ sáu - 04/10/2019 23:37
Sáng ngày 30/9, tại Hà Nội, Liên minh HTX Việt Nam phối hợp Bộ, ngành tổ chức Hội nghị toàn quốc Tổng kết 15 năm thực hiện NQ13 về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả KTTT trong lĩnh vực phi nông nghiệp.
Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước chủ trì Hội nghị
Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước chủ trì Hội nghị
Chủ trì và chỉ đạo hội nghị là đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng ban Chỉ đạo đổi mới phát triển kinh tế tập thể, HTX.
Đồng chủ trì hội nghị là đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, lãnh đạo Bộ quản lý ngành đối với HTX phi nông nghiệp; Thường trực Liên minh HTX Việt Nam.

Đây là hội nghị toàn quốc Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong lĩnh vực phi nông nghiệp, với sự tham dự của 350 đại biểu đến từ các Bộ, ngành trung ương; Thường trực Tỉnh ủy, Thành ủy và một số Sở của 24 tỉnh/Tp đại diện cho 08 vùng kinh tế của cả nước; đại diện 1 số tổ  chức quốc tế tại Việt Nam... Thường trực Liên minh HTX Việt Nam; đại diện Văn phòng, các Ban tham mưu, Viện, Trường, Báo, các Trung tâm, các Đơn vị trực thuộc Liên minh HTX Việt Nam; Liên minh HTX 63 tỉnh/TP; đại diện của các HTX phi nông nghiệp điển hình... 

IMG 1006

Đồng chí Vương Đình Huệ (bên phải ảnh), Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban chỉ đạo đổi mới phát triển KTTT, HTX và đồng chí Nguyễn Ngọc Bảo (bên trái ảnh), Phó Trưởng Ban chỉ đạo đổi mới phát triển KTTT, HTX; Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam tại Hội nghị

Theo báo cáo của Liên minh HTX Việt Nam, đến cuối năm 2018, cả nước có 64.081 THT, 8.744 HTX, 21 LHHTX phi nông nghiệp, tăng hơn 02 lần năm 2003 và chiếm tỷ trọng 39% tổng số HTX trong nền kinh tế.
Số thành viên của HTX phi nông nghiệp, đến hết năm 2018 có 3,1 triệu thành viên (chủ yếu là đại diện hộ gia đình), chiếm 44,3% tổng số thành viên của khu vực HTX; trong đó, HTX công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp có 158.000 thành viên, tăng gần 10 lần so với năm 2003; Vốn điều lệ của HTX phi nông nghiệp trong giai đoạn 2003 - 2018 tăng 5,2 lần, từ 3.255 tỷ đồng lên 18.402 tỷ đồng.
HTX công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, cuối năm 2018 có 2.319 HTX, chiếm 26,5% tổng số HTX phi nông nghiệp, tăng gần 02 lần năm 2003; HTX xây dựng, cuối năm 2018 có 948 HTX (chiếm 10,8%), tăng gần 02 lần so với năm 2003; HTX thương mại, cuối năm 2018 có 1.944 HTX (chiếm 22,2%), tăng gần 02 lần so với năm 2003; HTX giao thông vận tải, cuối năm 2018 có 1.406 HTX (chiếm 16%), tăng 31% so với cuối năm 2003; HTX môi trường, cuối năm 2018 có 488 HTX (chiếm 5,6%), tăng 16 lần so với cuối năm 2004; Các HTX dịch vụ (du lịch, điện, nước, nhà ở, y tế, giáo dục) cuối năm 2018 là 456 HTX (chiếm 5,2%).

Phần lớn HTX phi nông nghiệp hoạt động kinh doanh có hiệu quả, đạt tỷ lệ 50% - 83% tổng số HTX trong từng loại hình, cao hơn so với HTX nông nghiệp. Doanh thu và lãi bình quân của 01 HTX phi nông nghiệp tăng qua hằng năm; năm 2018, bình quân 01 HTX có doanh thu 8,5 tỷ đồng và lãi 0,48 tỷ đồng, tăng từ 02 - 05 lần so với năm 2003;

IMG 1052

Đồng chí Nguyễn Văn Thịnh, Phó Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam báo cáo tại hội nghị

Tổ chức sản xuất, kinh doanh của HTX phi nông nghiệp đa dạng ngành nghề, đầu tư cơ sở sản xuất, kinh doanh tập trung là chủ yếu, cung ứng phần lớn dịch vụ đầu vào và đầu ra cho thành viên, chú trọng đổi mới công nghệ, nâng cao chất lượng nhân lực và năng lực quản trị.
Khác với tổ chức sản xuất - kinh doanh trong HTX nông nghiệp, tư liệu sản xuất và cung ứng dịch vụ của HTX phi nông nghiệp chủ yếu là tập trung, sản xuất phân tán ở thành viên không nhiều; các thành viên hợp tác, liên kết chặt chẽ theo qui trình sản xuất; chủ tịch và giám đốc HTX đóng vai trò quan trọng, góp nhiều vốn, tay nghề kỹ thuật cao, có khả năng quản trị, đóng vai trò quyết định đối với sự phát triển của HTX.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Ngọc Bảo, Phó Trưởng Ban đổi mới phát triển KTTT, HTX; Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam cho biết, KTTT lĩnh vực phi nông nghiệp phát triển trong các lĩnh vực: công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, xây dựng, giao thông vận tải, thương mại - dịch vụ, tín dụng, môi trường, y tế, giáo dục, lao động…. Sau 15 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW, chịu tác động của các nhân tố thuận lợi và khó khăn về kinh tế - xã hội trong nước, hội nhập quốc tế; kinh tế tập thể trong lĩnh vực phi nông nghiệp đạt được kết quả phát triển về số lượng, qui mô, chất lượng và hiệu quả hoạt động, góp phần tăng trưởng ngành công nghiệp và dịch vụ, an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới, ổn định chính trị cơ sở trên địa bàn cả nước, vùng kinh tế và các địa phương.

IMG 1009

Quang cảnh hội nghị 

Qua 15 năm thực hiện Nghị quyết số 13 của BCH TW Đảng khóa IX về tiếp tục đổi mới phát triển và nâng cao hiệu quả KTTT về lĩnh vực phi nông nghiệp, công tác tuyên truyền, học tập và quán triệt Nghị quyết số 13-NQ/TW, Kết luận số 56-KL/TW của Bộ Chính trị, pháp luật về HTX và chính sách hỗ trợ của Nhà nước đối với HTX phi nông nghiệp đã được các cấp, các ngành phối hợp chặt chẽ với các cơ quan báo chí trung ương và địa phương thực hiện kịp thời đến đội ngũ cán bộ và nhân dân.
Nhận thức của hệ thống chính trị và xã hội về vai trò, tính tất yếu khách quan phát triển KTTT, nòng cốt là HTX được nâng lên;
Thể chế đối với KTTT, HTX, trong đó có lĩnh vực phi nông nghiệp từng bước được đổi mới và hoàn thiện; khung khổ pháp luật, cơ chế và chính sách về KTTT, HTX được cơ quan Nhà nước trung ương và địa phương ban hành tương đối đồng bộ, phù hợp với bản chất, nguyên tắc HTX kiểu mới;
KTTT, HTX trong lĩnh vực phi nông nghiệp tiếp tục phát triển về số lượng, qui mô, chất lượng và hiệu quả hoạt động; số lượng THT, HTX và LHHTX tăng khá ở các địa phương, chiếm tỷ trọng 39% tổng số HTX trong nền kinh tế; các loại hình HTX phi nông nghiệp phát triển,
KTTT, HTX trong lĩnh vực phi nông nghiệp mang lại hiệu quả thiết thực cho thành viên, đóng góp ngày càng tích cực cho phát triển kinh tế, an sinh xã hội, ổn định chính trị cơ sở, xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững;
Để tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả KTTT về lĩnh vực phi nông nghiệp, cả nước phấn đấu phát triển KTTT trong lĩnh vực phi nông nghiệp đến năm 2030: Số lượng các loại hình KTTT trong lĩnh vực phi nông nghiệp tăng trưởng từ 8 - 15%/năm; đến năm 2025 cả nước có 130.000 THT, 15.000 HTX và LHHTX, thu hút 5 triệu thành viên và tạo việc làm cho 3 triệu lao động thường xuyên;
Đến 2030 có 260.000 THT; 25.000 HTX và LHHTX; thu hút 8 triệu thành viên và tạo việc làm cho 4,5 triệu lao động thường xuyên; 100% cán bộ quản trị điều hành HTX được đào tạo và có năng lực quản trị, các thành viên và người lao động được phổ biến kiến thức và đào tạo nghề; vốn điều lệ và tổng tài sản tăng bình quân 10%/năm; tốc độ đổi mới công nghệ bình quân là 20%/năm; Tỷ lệ HTX hoạt động có hiệu quả từ 80% trở lên.

Một số hình ảnh tại hội nghị:

IMG 1018
IMG 0981
 
IMG 1007
 
IMG 1010
 
IMG 0938
 
IMG 0937
 
IMG 0935
 
IMG 0932
 
IMG 0931
 

Tác giả: Trung tâm Thông tin- Tuyên truyền

Nguồn tin: vca.org.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 1 - 1 phiếu bầu

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bản đò hành chính tỉnh Lai Châu
Văn bản mới

Luật

Luật Hợp tác sửa đổi 2023

Thời gian đăng: 13/11/2023

lượt xem: 654 | lượt tải:126

01/QĐ-TTg

Quyết định phê duyệt Đề án "Hỗ trợ hợp tác xã do phụ nữ tham gia quản lý, tạo việc làm cho lao động nữ đến năm 2030"

Thời gian đăng: 14/02/2023

lượt xem: 533 | lượt tải:92

45/2021/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ về việc thành lập, tổ chức hoạt động của Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã

Thời gian đăng: 08/04/2021

lượt xem: 1137 | lượt tải:169

340/QĐ-TTg

Quyết định phê duyệt chiến lược phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2021 - 2030

Thời gian đăng: 08/04/2021

lượt xem: 917 | lượt tải:116

167/QĐ-TTg

Quyết định số 167/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Phê duyệt Đề án lựa chọn, hoàn thiện, nhân rộng mô hình hợp tác xã kiểu mới hiệu quả tại các địa phương trên cả nước giai đoạn 2021 - 2025

Thời gian đăng: 14/03/2021

lượt xem: 971 | lượt tải:166
Liên kết
http://chinhphu.vn
mpi.gov.vn
laichau.gov.vn
vca.org.vn
dichvucong.laichau.gov.vn
sokhdt.laichau.gov.vn
Bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down