Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2022 các ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Khoa học và Công nghệ, Ban Dân tộc và Liên minh Hợp tác xã

Thứ tư - 16/02/2022 20:13
Sáng ngày 16/2/2022, đồng chí Trần Tiến Dũng – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì Hội nghị triển khai nhiệm vụ các sở, ngành: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Khoa học và Công nghệ, Ban Dân tộc tỉnh, Liên minh Hợp tác xã. Hội nghị được tổ chức trực tiếp và trực tuyến tới điểm cầu các đơn vị.

 

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tiến Dũng kết luận Hội nghị.

Dự Hội nghị còn có đại diện lãnh đạo HĐND tỉnh, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện Lãnh đạo: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Ban Dân vận Tỉnh ủy; Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nội vụ, Công Thương, Tư pháp; Lãnh đạo các phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc các sở, ngành: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Khoa học và Công nghệ, Liên minh Hợp tác xã, Ban Dân tộc tỉnh.

Quang cảnh Hội nghị tại các điểm cầu.

Sau khi nghe các đơn vị trình bày báo cáo tại Hội nghị, các ý kiến thảo luận của đại biểu, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tiến Dũng đã ghi nhận, biểu dương những cố gắng và kết quả mà các đơn vị đã đạt được trong năm 2021, nhất là trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 đã ảnh hưởng tới mọi mặt của đời sống xã hội, sự cố gắng của các ngành đã góp phần đạt và vượt nhiều chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Nhấn mạnh năm 2022 là năm bản lề triển khai thực hiện các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, các cấp, ngành vẫn phải cố gắng để phòng, chống dịch bệnh và hoàn thành các nhiệm vụ được giao.
Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cần tham mưu đề xuất các chính sách phù hợp với điều kiện của địa phương. Ngành Nông nghiệp phải xác định thực hiện theo hướng tích hợp đa giá trị, định hướng tới việc xuất khẩu mang lại giá trị cao, quyết tâm thực hiện được những mục tiêu đã đề ra. Phải định hình ra những mô hình nông nghiệp mới để tiến tới đa thị trường. Thực hiện phương châm “đi đến cùng" và ngành Nông nghiệp phải là đơn vị chủ chốt trong các chương trình phát triển nông nghiệp. Tiếp tục phát triển thêm các sản phẩm OCOP, nhất là các sản phẩm chủ lực, hướng dẫn thiết lập mặt bằng giá cho các sản phẩm cùng loại. Quan tâm đến chỉ tiêu của chương trình xây dựng nông thôn mới. Chủ động trong sắp xếp dân cư để tạo sinh kế việc làm cho người dân. Tập trung cho công tác chống chặt phá rừng...
Đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường cần hoàn thiện hồ sơ Kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2021-2025) tỉnh Lai Châu trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Phát huy được giá trị sử dụng đất, đánh giá hiệu quả khai thác để tránh lãng phí. Tăng cường hỗ trợ, kiểm tra, hỗ trợ giải phóng mặt bằng theo đúng quy định của pháp luật. Chấn chỉnh các hoạt động về khoáng sản. Kêu gọi đầu tư và quy hoạch các dự án xử lý rác thải. Nâng cao năng lực chuyên môn của hệ thống tài nguyên môi trường.
Đối với Sở Khoa học và Công nghệ, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị ngành tập trung chuyển giao ứng dụng khoa học công nghệ, nhất là trong lĩnh vực nông nghiệp, chế biến sâu. Phối hợp tổ chức Ngày hội khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo. Tập trung xây dựng nhãn hiệu cho các sản phẩm, nhất là các sản phẩm OCOP. Tiếp tục các quy trình truy xuất vùng trồng, quy hoạch vùng giống sâm Lai Châu. Phối hợp tổ chức Lễ hội sâm Lai Châu.
Liên minh HTX cần quan tâm xuống cơ sở để vận động, hướng dẫn người dân tham gia HTX, phát triển mới HTX. HTX chủ động thực hiện việc liên kết với các cá nhân, tổ chức trong và ngoài tỉnh. Nắm chắc chính sách để hỗ trợ hội viên.
Ban Dân tộc tỉnh tập trung tổ chức tốt các chương trình mục tiêu quốc gia đến được với đồng bào dân tộc trong tỉnh. Tham mưu tổ chức tọa đàm, hội thảo hiến kế cách thức phát triển trong vùng đồng bào dân tộc Mảng, La Hủ. Làm tốt công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, tránh trục lợi chính sách. Tham gia góp ý xây dựng văn bản; phòng, chống tảo hôn, hôn nhân cận huyết trong vùng đồng bào dân tộc.
Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cũng đã đưa ra một số giải pháp và đề nghị các đơn vị triển khai tổ chức thực hiện ngay từ những tháng đầu năm 2022.
Trước đó, báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2021 của các ngành cho thấy: Các ngành tích cực triển khai đồng bộ, quyết liệt, kịp thời và thực hiện có hiệu quả “mục tiêu kép”, chủ động điều hành linh hoạt phát triển kinh tế - xã hội. Các chỉ tiêu chủ yếu về kinh tế - xã hội cơ bản đạt và vượt Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh giao. Sản xuất nông nghiệp được quan tâm chỉ đạo, cơ bản đảm bảo mùa vụ, các chỉ tiêu về trồng rừng mới, trồng chè mới, trồng mắc ca vượt kế hoạch đề ra; chủ động trong công tác phòng, chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi. Thực hiện tốt công tác bảo vệ và phát triển rừng; công tác chi trả dịch vụ môi trường rừng được quan tâm chỉ đạo thực hiện đã góp phần bảo vệ rừng và nâng cao đời sống Nhân dân. Kịp thời nắm bắt tình hình và kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các Doanh nghiệp, Hợp tác xã trong sản xuất, chế biến, tiêu thụ nông sản và công tác quản lý nhà nước về khoáng sản trên địa bàn tỉnh. Đẩy nhanh các ứng dụng khoa học và công nghệ nhằm nâng cao năng suất, chất lượng cây trồng và vật nuôi cho người dân trên địa bàn tỉnh. Quản lý chặt chẽ tài nguyên đất, nước, khoáng sản; tăng cường công tác bảo vệ môi trường. Các chính sách đối với đồng bào dân tộc và miền núi, vùng sâu, vùng xa có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn được quan tâm thực hiện đầy đủ...
Về phương hướng nhiệm vụ năm 2022, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tập trung thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu: Tổng sản lượng lương thực đạt 223.500 tấn; trồng mới vùng chè nguyên liệu tập trung 585ha; trồng mới 270ha cây ăn quả; tốc độ tăng đàn gia súc đạt 5%; tổng sản lượng thủy sản đạt 3.690 tấn; trồng mới 2.000ha rừng, độ che phủ rừng đạt 51,7%; bình quân tiêu chí nông thôn mới đạt 16,3 tiêu chí/xã. Ban Dân tộc tập trung thực hiện kế hoạch nhiệm vụ công tác dân tộc trong đó đẩy mạnh tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số thực hiện tốt chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; kịp thời nắm bắt diễn biến tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng của bà con, kịp thời phối hợp với các ngành liên quan phòng, ngăn chặn tình trạng di cư tự do, những vấn đề bức xúc, nhạy cảm trong vấn đề dân tộc.
Đối với ngành Tài nguyên và Môi trường, đơn vị sẽ tập trung tham mưu xây dựng thể chế, chính sách về tài nguyên và môi trường; đẩy mạnh cải cách hành chính, quản lý đất đai, khoáng sản, tài nguyên nước, môi trường, khí tượng thủy văn, biến đổi khí hậu... Sở Khoa học và Công nghệ thực hiện các chính sách về lĩnh vực của ngành; tiếp tục nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ; sở hữu trí tuệ; quản lý an toàn bức xạ hạt nhân, công nghệ và thị trường công nghệ; công tác tiêu chuẩn đo lường chất lượng... Liên minh hợp tác xã tập trung thực hiện mục tiêu đề ra là tiếp tục đổi mới, phát triển Hợp tác xã theo chiều sâu trên cơ sở đảm bảo các nguyên tắc, giá trị HTX theo Luật Hợp tác xã năm 2012. Thu hút nâng cao thu nhập cho thành viên, người lao động; thành lập HTX ở những xã xây dựng nông thôn mới, vùng biên giới, vùng đồng bào các dân tộc ít người...


 

Nguồn tin: Cổng TTĐT Lai Châu:

Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 1 - 1 phiếu bầu

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bản đò hành chính tỉnh Lai Châu
Văn bản mới

Luật

Luật Hợp tác sửa đổi 2023

Thời gian đăng: 13/11/2023

lượt xem: 724 | lượt tải:144

01/QĐ-TTg

Quyết định phê duyệt Đề án "Hỗ trợ hợp tác xã do phụ nữ tham gia quản lý, tạo việc làm cho lao động nữ đến năm 2030"

Thời gian đăng: 14/02/2023

lượt xem: 629 | lượt tải:109

45/2021/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ về việc thành lập, tổ chức hoạt động của Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã

Thời gian đăng: 08/04/2021

lượt xem: 1232 | lượt tải:181

340/QĐ-TTg

Quyết định phê duyệt chiến lược phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2021 - 2030

Thời gian đăng: 08/04/2021

lượt xem: 1008 | lượt tải:134

167/QĐ-TTg

Quyết định số 167/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Phê duyệt Đề án lựa chọn, hoàn thiện, nhân rộng mô hình hợp tác xã kiểu mới hiệu quả tại các địa phương trên cả nước giai đoạn 2021 - 2025

Thời gian đăng: 14/03/2021

lượt xem: 1068 | lượt tải:183
Liên kết
http://chinhphu.vn
mpi.gov.vn
laichau.gov.vn
vca.org.vn
dichvucong.laichau.gov.vn
sokhdt.laichau.gov.vn
Bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down