Phát triển KTTT nhanh, hiệu quả và bền vững

Thứ tư - 31/03/2021 21:06
Trong năm 2021, Liên minh Hợp tác xã (HTX) Việt Nam xác định mục tiêu phát triển kinh tế tập thể (KTTT), HTX nhanh, hiệu quả và bền vững; đa dạng về loại hình, hình thức hợp tác trong các ngành nghề, lĩnh vực, thành phần kinh tế và địa bàn, nhất là khu vực nông nghiệp, nông dân và nông thôn, phù hợp với điều kiện của từng địa phương.


Sản phẩm tiêu biểu của các HTX được trưng bày tại Triển lãm thành tựu phát triển của kinh tế tập thể, HTX giai đoạn 2016 - 2020

Theo Liên minh HTX Việt Nam, trong năm 2020, hệ thống Liên minh HTX Việt Nam đã triển khai đồng bộ và hiệu quả, hoàn thành chức năng, nhiệm vụ; tổ chức Đại hội Liên minh HTX cấp tỉnh và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2025; tiếp tục giữ vai trò nòng cốt trong phát triển KTTT, HTX; vị thế, uy tín của hệ thống Liên minh HTX Việt Nam ở trong nước và các tổ chức quốc tế được nâng cao. KTTT, HTX tiếp tục phát triển cả về số lượng và chất lượng, gắn với quá trình đổi mới mô hình tăng trưởng, tái cơ cấu nền kinh tế, nhất là trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn; góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, tạo việc làm, tăng thu nhập, xóa đói, giảm nghèo cho các thành viên, xây dựng nông thôn mới, bảo đảm an sinh, an ninh xã hội.

Năm 2021 hệ thống Liên minh HTX Việt Nam tập trung triển khai 10 nhiệm vụ chủ yếu, 5 chương trình hành động trọng tâm theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020-2025 với phương châm "Hợp tác - Đổi mới - Phát triển - Hiệu quả" và quyết tâm "Tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong phát triển KTTT, HTX; đẩy mạnh xây dựng hệ thống Liên minh HTX Việt Nam vững mạnh, thực hiện hiệu quả chức năng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của thành viên".

Theo đó, mục tiêu trong năm 2021, Liên minh HTX Việt Nam phấn đấu phát triển kinh tế tập thể, HTX nhanh, hiệu quả và bền vững; đa dạng về loại hình, hình thức hợp tác trong các ngành nghề, lĩnh vực, thành phần kinh tế và địa bàn, nhất là khu vực nông nghiệp, nông dân và nông thôn, phù hợp với điều kiện của từng địa phương. Cùng với đó, sản xuất gắn với chuỗi giá trị; củng cố, tổ chức lại hoạt động của các HTX, liên hiệp HTX, tổ hợp tác hiện có; phối hợp chặt chẽ với cơ quan quản lý nhà nước thực hiện giải thể các HTX ngừng hoạt động hoặc hoạt động kém hiệu quả kéo dài không có khả năng củng cố, tổ chức lại.

Cụ thể, đối với phát triển kinh tế tập thể, HTX, hầu hết thành viên HTX, liên hiệp HTX, tổ hợp tác (THT) và bộ phận lớn người dân được tuyên truyền, phổ biến chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước, của cấp ủy và chính quyền địa phương về kinh tế tập thể, HTX. Chủ trì, vận động, tư vấn, hỗ trợ thành lập mới ít nhất 1.500 HTX; 15 liên hiệp HTX, 2.500 THT hoạt động theo Nghị định số 77/2019/NĐ-CP ngày 10/10/2019; xây dựng 200 mô hình HTX ứng dụng công nghệ cao, sản xuất gắn với chuỗi giá trị sản phẩm chủ lực quốc gia, vùng, địa phương; tỷ lệ HTX hoạt động hiệu quả đạt 60% trong tổng số HTX; thu hút hộ cá thể, cá nhân, tổ chức khác là thành viên của HTX, THT tăng 10% so với năm 2020, trong đó 35% hộ cá thể ở địa bàn nông thôn là thành viên HTX, THT.

Để xây dựng và phát triển hệ thống, Liên minh HTX Việt Nam phấn đấu thu hút thành viên tăng thêm so với năm 2020 ít nhất 10% số HTX và thu hút 100% liên hiệp HTX là thành viên (chính thức) của hệ thống Liên minh HTX Việt Nam; đào tạo, bồi dưỡng tăng thêm so với năm 2020 ít nhất 10% số cán bộ quản lý HTX và 15% số cán bộ, viên chức và người lao động của hệ thống Liên minh HTX Việt Nam theo vị trí việc làm; đảm bảo đủ năng lực thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao.

Để đạt được mục tiêu đề ra, Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam Nguyễn Ngọc Bảo cho biết, trong năm 2021 sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tổ chức thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Liên minh HTX Việt Nam và các nhiệm vụ, giải pháp tại Đại hội Liên minh HTX cấp tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng thời, chủ động triển khai nghiên cứu lý luận và thực tiễn, tham mưu, đề xuất với Đảng, Nhà nước, cấp ủy và chính quyền địa phương chủ trương, chính sách và pháp luật phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã. Ứng dụng công nghệ thông tin hiện đại, đổi mới phương thức thông tin, tuyên truyền về phát triển KTTT, HTX và thu hút thành viên. Nâng cao chất lượng tư vấn, hỗ trợ phát triển HTX, liên hiệp HTX, tổ hợp tác, phối hợp hiệu quả nguồn lực của Liên minh HTX Việt Nam, Liên minh HTX cấp tỉnh và các nguồn lực khác đẩy mạnh hỗ trợ xúc tiến thương mại và xây dựng mô hình HTX sản xuất gắn với chuỗi giá trị...

Nguồn tin: Công TTĐT LMHTX Việt Nam

Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 1 - 1 phiếu bầu

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bản đò hành chính tỉnh Lai Châu
Văn bản mới

Luật

Luật Hợp tác sửa đổi 2023

Thời gian đăng: 13/11/2023

lượt xem: 649 | lượt tải:125

01/QĐ-TTg

Quyết định phê duyệt Đề án "Hỗ trợ hợp tác xã do phụ nữ tham gia quản lý, tạo việc làm cho lao động nữ đến năm 2030"

Thời gian đăng: 14/02/2023

lượt xem: 525 | lượt tải:91

45/2021/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ về việc thành lập, tổ chức hoạt động của Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã

Thời gian đăng: 08/04/2021

lượt xem: 1134 | lượt tải:169

340/QĐ-TTg

Quyết định phê duyệt chiến lược phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2021 - 2030

Thời gian đăng: 08/04/2021

lượt xem: 914 | lượt tải:116

167/QĐ-TTg

Quyết định số 167/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Phê duyệt Đề án lựa chọn, hoàn thiện, nhân rộng mô hình hợp tác xã kiểu mới hiệu quả tại các địa phương trên cả nước giai đoạn 2021 - 2025

Thời gian đăng: 14/03/2021

lượt xem: 964 | lượt tải:165
Liên kết
http://chinhphu.vn
mpi.gov.vn
laichau.gov.vn
vca.org.vn
dichvucong.laichau.gov.vn
sokhdt.laichau.gov.vn
Bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down