Nắm bắt khó khăn và tìm giải pháp cho khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã

Thứ hai - 05/07/2021 22:24
Sáng ngày 05/7, tại Hà Nội, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam Nguyễn Ngọc Bảo chủ trì Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2021, triển khai nhiệm vụ tháng 7 và những tháng cuối năm 2021. Hội nghị diễn ra dưới hình thức trực tuyến cùng các điểm cầu.

Khu vực kinh tế tập thể, HTX phát triển cả về số lượng và chất lượng
Tại Hội nghị, bà Phạm Thị Tố Oanh, Trưởng Ban Chính sách và Phát triển Hợp tác xã (HTX) cho biết, kinh tế tập thể (KTTT), HTX tiếp tục phát triển cả về số lượng và chất lượng; số lượng HTX, liên hiệp HTX, Tổ hợp tác (THT) tiếp tục tăng, chất lượng hoạt động từng bước được nâng lên, đa dạng về loại hình, mang lại lợi ích kinh tế thiết thực cho thành viên. HTX đang trở thành loại hình phổ biến, phù hợp với điều kiện và nhu cầu thực tế tổ chức sản xuất, kinh doanh của hộ gia đình, cá nhân. Vị trí, vai trò của KTTT, HTX đối với nền kinh tế tiếp tục được khẳng định "Nông nghiệp, nông thôn một lần nữa là bệ đỡ, là nền tảng cho ổn định đời sống xã hội trong thời kỳ khó khăn"

Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam Nguyễn Ngọc Bảo phát biểu tại Hội nghị

Theo đánh giá của Hội nghị, KTTT, HTX 6 tháng đầu năm tuy có tăng, nhưng tăng chậm, khó có khả năng hoàn thành được các mục tiêu đặt ra. Một số ít HTX thành lập mới, tổ chức lại theo hình thức, chưa chủ động xây dựng phương án sản xuất kinh doanh. Hoạt động hỗ trợ, phối hợp giữa các HTX, sự liên kết cả hệ thống cả về hoạt động kinh doanh và tổ chức, liên kết nội bộ còn thiếu chặt chẽ, hiệu quả hoạt động chưa cao. Dịch bệnh Covid-19 đã tác động mạnh tới người lao động, toàn bộ các lĩnh vực, ngành nghề hoạt động của khu vực KTTT, HTX, quá trình sản xuất, kênh phân phối, kinh doanh, tiêu thụ sản phẩm, gây thiệt hại lớn đối với định hướng phát triển, tốc độ phát triển, khả năng cung ứng dịch vụ của HTX và thu nhập, lợi ích của các thành viên HTX.
Cũng tại Hội nghị, ông Phạm Ngọc Toại, Chánh Văn Phòng Liên minh Hợp tác xã Việt Nam cho biết trong 6 tháng đầu năm 2021 dưới sự lãnh đạo quyết liệt và trách nhiệm của Đảng đoàn, chỉ đạo điều hành của Thường trực Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, tinh thần trách nhiệm của các đồng chí lãnh đạo các ban tham mưu, cơ quan Liên minh Hợp tác xã Việt Nam triển khai đồng bộ và hiệu quả, cơ bản hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụđạt một số kết quả nổi bật.
Các ban, đơn vị hoàn thành đúng tiến độ và chất lượng 93 đầu việc lớn; Triển khai nghiêm túc, hiệu quả chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tham mưu trình Chính phủ ban hành Nghị định số 45/2021/NĐ-CP ngày 31/3/2021 về thành lập, tổ chức và hoạt động của Quỹ Hỗ trợ hợp tác xã; Phối hợp, làm việc có hiệu quả với các bộ, ngành, tổ chức thành công buổi làm việc với Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư; ký kết Chương trình phối hợp với Ủy ban Dân tộc tạo cơ chế chính sách, nguồn lực phát triển KTTT, HTX; Nắm bắt kịp thời khó khăn, vướng mắc của HTX, quan tâm, chăm lo, bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp cho các thành viên, đẩy mạnh cung ứng dịch vụ nhất là tiêu thụ sản phẩm cho các HTX bị ảnh hưởng của dịch Covid-19; Quyết liệt chỉ đạo và cơ bản hoàn thành tiến độ công tác kế hoạch, phân giao tài chính ngân sách năm 2021; hoàn thành việc bảo vệ kế hoạch của các đơn vị trực thuộc; Tiếp tục kiện toàn tổ chức, đổi mới lề lối làm việc, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, hoạt động của cơ quan Liên minh Hợp tác xã Việt Nam có sự chuyển biến về phong cách, lề lối làm việc, kỷ cương, kỷ luật, chuyên nghiệp và hiệu quả hơn; công tác điều hành của các ban tham mưu đã có sự chuyển biến; chất lượng công việc được nâng lên; sự phối hợp giữa các ban, đơn vị gắn bó hơn.
Triển khai Đề án phát triển sản xuất, chế biến nông sản theo chuỗi giá trị
Kết luận chỉ đạo tại Hội nghị, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam Nguyễn Ngọc Bảo đã nhận định, trong 6 tháng qua cơ quan Liên minh Hợp tác xã Việt Nam đã chú trọng thực hiện chức năng chăm lo, đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho các HTX thành viên. Chủ động nắm bắt khó khăn, vướng mắc của các HTX, Liên hiệp HTX, THT, báo cáo với Uỷ ban thường vụ Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ, Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, bộ, ngành liên và địa phương, đề xuất các giải pháp nhất là những vấn đề liên quan đến tác động của dịch bệnh Covid-19.

Quang cảnh Hội nghị

Bên cạnh đó, đẩy mạnh cung ứng dịch vụ nhất là tiêu thụ sản phẩm cho thành viên như đào tạo, bồi dưỡng nhân lực, chuyển giao khoa học công nghệ, xây dựng nhãn hiệu hàng hóa; triển khai có hiệu quả chương trình xúc tiến thương mại, tiêu thụ sản phẩm cho các HTX nhất là tại các khu vực ảnh hưởng dịch Covid-19 các tỉnh như Hải Dương, Bắc Ninh, Bắc Giang…  thông qua mạng lưới của Saigon Coop, Tập đoàn Central Retail Vietnam, Lottermart, Vinmart, Viện...; Củng cố, tập trung nguồn lực cho công tác xúc tiến thương mại, thành lập Ban Chủ nhiệm Chương trình xúc tiến thương mại quốc gia của Liên minh Hợp tác xã Việt Nam giai đoạn 2021-2025, triển khai Đề án "Xây dựng gian thương mại điện tử của Liên minh HTX Việt Nam trên nền tảng điện tử Alibaba"; đề xuất bổ sung Chương trình cấp quốc gia về xúc tiến thương mại năm 2021; xây dựng Chương trình Phát triển thương hiệu sản phẩm của HTX giai đoạn 2021-2025. Quỹ Hỗ trợ phát triển HTX tập trung giải ngân cho các HTX; chủ động cơ cấu lại nợ cho các HTX bị ảnh hưởng do dịch bệnh. Tiếp tục phối hợp với một số địa phương các tỉnh Bình Thuận, Bình Phước... và một số tập đoàn kinh tế để xây dựng và triển khai Đề án phát triển sản xuất, chế biến nông sản theo chuỗi giá trị. Kết nạp mới, ký kết chương trình hợp tác với một số cơ quan, tổ chức để huy động nguồn lực hỗ trợ cho khu vực KTTT, HTX và hệ thống Liên minh HTX Việt Nam.

Quang cảnh Hội nghị

Bên cạnh đó, phối hợp với các tổ chức quốc tế trong và ngoài nước để huy động nguồn lực hỗ trợ cho KTTT, HTX như phối hợp tổ chức thành công một số hội nghị, hội thảo quốc tế; Phối hợp với Tổ chức Oxfam tổ chức đánh giá tình hình chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ thông tin trong các HTX nông nghiệp tại Quảng Trị, Hòa Bình, Sóc Trăng; Tiếp tục làm việc với một số tổ chức về triển khai các hoạt động hợp tác trong thời gian tới.
Chủ tịch Nguyễn Ngọc Bảo nhấn mạnh, hiện nay cơ quan Liên minh Hợp tác xã Việt Nam đang thể hiện rõ chức năng, vai trò của cơ quan trung ương trong hệ thống, làm đúng nhiệm vụ là đại diện quyền và lợi ích cho thành viên. Liên minh Hợp tác xã Việt Nam thời gian qua đã nâng cao vị thế trong các hoạt động kinh tế xã hội, đã có sự phối kết hợp trong triển khai các công việc với các cơ quan ban Đảng Trung ương, Uỷ ban Dân tộc của Quốc hội, bộ ngành Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Lao động thương binh và xã hội, v.v…
Về công tác trong 6 tháng cuối năm, Chủ tịch Nguyễn Ngọc Bảo đã có chỉ đạo cụ thể cho toàn ngành như tổ chức thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Liên minh Hợp tác xã Việt Nam nhiệm kỳ 2020-2025; Chủ động triển khai nghiên cứu lý luận và thực tiễn, tham mưu, đề xuất với Đảng, Nhà nước, cấp ủy và chính quyền địa phương chủ trương, chính sách và pháp luật phát triển KTTT, HTX; Triển khai các Đề án Chính phủ giao, trong đó trọng tâm là Đề án ứng dụng công nghệ thông tin nâng cao năng lực quản lý, tư vấn, hỗ trợ phát triển KTTT, HTX của hệ thống Liên minh HTX Việt Nam. Ban hành Quy chế lựa chọn xây dựng, nhân rộng mô hình HTX ứng dụng công nghệ cao liên kết theo chuỗi giá trị, hiệu quả bền vững; Quy chế hỗ trợ HTX phát triển sản xuất; Ứng dụng công nghệ thông tin, điều hành kết nối với trục liên thông quốc gia; thực hiện tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho thành viên; đẩy mạnh cung ứng các dịch vụ công, tiêu thụ sản phẩm cho  các HTX  khôi phục sản xuất, kinh doanh do dịch bệnh Covid-19; đầu tư phát triển các trung tâm thương mại và hệ thống phân phối, sàn giao dịch sản phẩm cho các HTX, Liên hiệp HTX, THT; nâng cao năng lực đối ngoại và hội nhập quốc tế.

6 tháng đầu năm, cả nước thành lập mới 841 HTX, cao hơn 89 HTX so với cùng kỳ năm 2020, đạt 56,06% chỉ tiêu kế hoạch năm 2021. Trong đó, lĩnh vực nông nghiệp là 633 HTX (chiếm 75,36%), phi nông nghiệp là 208 HTX (chiếm 24,64%); 152 HTX giải thể (trong đó, 95 HTX nông nghiệp và 57 HTX phi nông nghiệp), giảm 20 HTX so với cùng kỳ năm ngoái. Thành lập mới 3 LHHTX, đạt 20% chỉ tiêu kế hoạch năm 2021.
Đến tháng 6/2021 có 26.143 HTX, tăng 861 HTX so với cùng kỳ năm 2020; trong đó 17.058 HTX nông nghiệp, 7.897 HTX phi nông nghiệp (trừ Quỹ TDND); 1.188 Quỹ Tín dụng nhân dân. Khu vực HTX thu hút trên 6,81 triệu thành viên (tăng 838 thành viên so với 31/12/2020) và 2,53 triệu lao động (tăng 18.573 lao động so với 31/12/2020), cả nước có 105 LHHTX, tập trung chủ yếu ở Đồng bằng sông Hồng, Đông Nam bộ và Đồng bằng sông Cửu Long. Sáu tháng đầu năm 2021, cả nước thành lập mới 715 THT, đạt 28,6% so với chỉ tiêu kế hoạch năm 2021, giảm 848 THT so với cùng kỳ năm 2020.

Một số ý kiến tham luận tại Hội nghị:
Ông Huỳnh Nam Phương – Cơ quan Thường trực phía Nam cho biết, khu vực phía Nam đang trong thời điểm dịch Covid-19 nặng nề nên việc hỗ trợ tiêu thụ nông sản của các địa phương khu vực này gặp nhiều khó khăn, đặc biệt trung chuyển qua các phương tiện như ô tô qua các vùng có dịch. 
Ông Bùi Ngọc Dư - Chánh Văn Phòng Trường cao đẳng kỹ thuật Bắc Bộ cho biết Thời gian vừa qua dưới sự lãnh đạo của Đảng đoàn, chỉ đạo của Thường trực Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, Ban Giám hiệu nhà trường, Trường Cao đẳng kỹ thuật Bắc Bộ đã cập nhật và nắm bắt kịp thời những văn bản chỉ đạo từ cơ quan Liên minh Hợp tác xã Việt Nam.
Ông Ngô Văn Lân - Chánh Văn phòng Trung tâm các Chương trình kinh tế - xã hội cho biết những năm gần đây, qua hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo của lãnh đạo Trung tâm chất lượng công việc được nâng lên, cơ sở vật chất cũng như đời sống tinh thần của cán bộ trong Trung tâm cũng được cải thiện.
Bà Đặng Hương Giang – Chuyên viên Ban Chính sách và phát triển HTX (Liên minh Hợp tác xã Việt Nam) bày tỏ nguyên vọng cơ quan bổ sung nhân sự cho đơn vị nhằm giảm tải công việc cho cán bộ hiện nay. 

Nguồn tin: Công TTĐT LMHTX Việt Nam:

Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 1 - 1 phiếu bầu

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bản đò hành chính tỉnh Lai Châu
Văn bản mới

Luật

Luật Hợp tác sửa đổi 2023

Thời gian đăng: 13/11/2023

lượt xem: 705 | lượt tải:143

01/QĐ-TTg

Quyết định phê duyệt Đề án "Hỗ trợ hợp tác xã do phụ nữ tham gia quản lý, tạo việc làm cho lao động nữ đến năm 2030"

Thời gian đăng: 14/02/2023

lượt xem: 612 | lượt tải:108

45/2021/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ về việc thành lập, tổ chức hoạt động của Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã

Thời gian đăng: 08/04/2021

lượt xem: 1207 | lượt tải:180

340/QĐ-TTg

Quyết định phê duyệt chiến lược phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2021 - 2030

Thời gian đăng: 08/04/2021

lượt xem: 990 | lượt tải:133

167/QĐ-TTg

Quyết định số 167/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Phê duyệt Đề án lựa chọn, hoàn thiện, nhân rộng mô hình hợp tác xã kiểu mới hiệu quả tại các địa phương trên cả nước giai đoạn 2021 - 2025

Thời gian đăng: 14/03/2021

lượt xem: 1046 | lượt tải:181
Liên kết
http://chinhphu.vn
mpi.gov.vn
laichau.gov.vn
vca.org.vn
dichvucong.laichau.gov.vn
sokhdt.laichau.gov.vn
Bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down